Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
Szukaj w tym dziale:

O nas - tekst łatwy do czytania (ETR)

Zapraszamy do przeczytania informacji o Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie w formacie tekstu "Łatwe do czytania".
 
Gdzie się znajdujemy?
Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, w skrócie DPS w Zimnowodzie znajduje się w 3 budynkach mieszczących się pod adresami:

Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wielkopolski – główny budynek DPS – pałac – znajdują się tutaj pokoje podopiecznych, administracja DPS oraz pozostała infrastruktura: jadalnia, kuchnia, sala TV, pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, gabinet zabiegowy, biuro kierownika oraz pracownika socjalnego.
 
Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wielkopolski – budynek z Mieszkaniem Treningowym, który znajduje się w pobliżu budynku głównego;

Bruczków 3, 63-810 Borek Wielkopolski – znajdują się tutaj mieszkania podopiecznych funkcjonujących pod nazwą Grup Mieszkaniowych nr 1 i nr 2.  

Czym się zajmujemy?
Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostyńskiego działającą w formie jednostki budżetowej.
Zapewniamy całodobową opiekę osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym.  Posiadamy kuchnię, która przygotowuje zdrowe i smaczne posiłki zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
Prowadzimy zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, stymulujące procesy poznawcze, kulinarne, komputerowe, relaksujące, zajęcia porządkowo - ogrodowe i inne.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w formie grupowej oraz indywidualnej w Sali terapii zajęciowej. W okresie letnim spotykamy się w ogrodzie i miejscach wyznaczonych do rekreacji: altanki.
Dom zapewnia również realizację potrzeb religijnych.
DPS to miejsce, gdzie otacza się opieką osoby niezdolne do samodzielnego życia. Pracownicy dbają, aby każdy kto mieszka w DPS czuł się bezpiecznie. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską oraz pielęgniarską w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Dom zatrudnia opiekunów i opiekunów medycznych, którzy świadczą względem naszych podopiecznych usługi pielęgnacyjne. Za kontakt z urzędami oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych odpowiada pracownik socjalny.
W DPS codziennie prowadzone są ćwiczenia ruchowe i gimnastyka z mieszkańcami. Rehabilitacja odbywa się w sali ćwiczeń, w „Sali doświadczania świata” oraz w pokojach mieszkańców. Wokół pałacu znajduje się piękny park z uroczymi alejkami, gdzie często spacerujemy.

Kto nami kieruje?
Kieruje nami Dyrektor
Dyrektorowi pomagają:
Kierownik sekcji pracy z mieszkańcami, główny księgowy, pracownik socjalny, administratorzy oraz pozostali pracownicy.

Dostępność architektoniczna:
Budynek główny – pałac-  budynek posiada 2 kondygnacje, W budynku mieszkają podopieczni oraz znajduje się administracja. Do budynku pałacu prowadzą 3 wejścia - główne od strony południowej wyposażone w łagodny podjazd ora 2 wejścia boczne, wyposażone w schody, w tym jedno także w  podjazd dla wózków. Budynek wyposażony jest w windę.

    zdjęcie przedstawiające

    budynek główny - pałac
zdjęcie przedstawiające wejście

główne do pałacu
zdjęcie przedstawiające wejście

boczne do pałacu
zdjęcie przedstawiające wejście boczne

do pałacu z podjazdem
zdjęcie przedstawiające wejście

do windy
Administracja, w tym sekretariat i gabinet Dyrektora, znajduje się na pierwszym piętrze.

zdjęcie przedstawiające wejście

do biura administracji

zdjęcie przedstawiające wejście

do gabinetu Dyrektora
Jeśli chcesz przyjechać samochodem, przed budynkiem znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, nie ma natomiast wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek z mieszkaniem treningowym – budynek parterowy. W budynku mieszkają podopieczni. Budynek posiada 2 wejścia, w tym jedno wyposażone w podjazd dla wózków.


    zdjęcie przedstawiające  budynek

    mieszkania treningowego

 

zdjęcie przedstawiające wejście główne

do mieszkania treningowego
zdjęcie przedstawiające wejście drugie

do mieszkania treningowego
Budynek w Bruczkowie – grupa mieszkaniowa – budynek parterowy, w którym mieszkają podopieczni. Budynek posiada 2 wejścia, w tym jedno wyposażone w podjazd dla wózków.   
    zdjęcie przedstawiające budynek

    grupy mieszkaniowej

         
zdjęcie przedstawiające wejście główne

do grupy mieszkaniowej

 

 


zdjęcie przedstawiające wejście drugie

do grupy mieszkaniowej
Inne udogodnienia:

 

 

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy ze wzrokiem – poinformuj o tym pracowników DPS. Oni pomogą załatwić Twoją sprawę.

 

 

Jeśli towarzyszy Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do Domu. 

 

 

Jeśli jesteś osobą głuchą lub słabosłyszącą możesz skorzystać z tłumacza języka migowego. Tłumacz jest usługą bezpłatną. Chęć skorzystania z usługi tłumacza zgłoś co najmniej 3 dni przed wizytą.

W celu ustalenia spotkania przeczytaj informację znajdującą się tutaj:
Telefon:  65-5716683;     65 5717321
e-mail:   dps-zimnowoda@gostyn.pl
droga pocztową na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Zimnowoda 17   63-810 Borek Wielkopolski
-- podając datę oraz godzinę wizyty w DPS oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia, DPS zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w  terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwości terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa języka migowego jest bezpłatna.
W celu załatwienia sprawy w DPS, osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
Praca Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
DPS pracuje całodobowo. Zapraszamy do sekretariatu DPS od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00
 
 Chcesz załatwić sprawę w DPS ?
 Możesz przyjść do DPS i spotkać się z pracownikiem.
 Możesz zadzwonić pod numer telefonu: 65 5716683  oraz  65 5717321
 Możesz napisać e-mail na adres: dps-zimnowoda@gostyn.pl
 Możesz przynieść pismo i zostawić je w sekretariacie
 Możesz wysłać pismo na adres:
 Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
 Zimnowoda 17
 63-810 Borek Wielkopolski